Ouderraad

De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders die zich actief voor de school inzet. De belangrijkste functie van de OR is de ondersteuning van het team van De Pelikaan bij de organisatie van bijzondere activiteiten voor de kinderen op onze school. Veelal voert de OR de werkzaamheden zelf uit, maar ook andere ouders worden actief betrokken bij activiteiten op school. 

De OR verzorgt (deels samen met het team) o.a. het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, schoolreizen voor groep 1 t/m 7 en verleent hand en spandiensten bij allerlei sport-en spelactiviteiten.  

De leden van de OR zijn vertegenwoordigd in commissies, waarin een lid van het schoolteam ook een plaats heeft. De bijeenkomsten van de OR worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van het team. Zo houden we de lijntjes tussen het team en de OR kort. De bijeenkomsten zijn praktisch en gezellig. De sfeer in onze OR is goed en erg motiverend voor de betreffende groep enthousiaste ouders.